Membela Mualaf

27 January 2020 § Leave a comment


Dalam Akhbar al-Dziraf wa al-Mutamajinin dan Akhbar al-Adzkiya’, Ibnu al-Jauzi (597 H) mengutip cerita seorang Yahudi bernama Harun yang pindah agama. Memeluk Islam. Jadi mualaf. Setelah memeluk Islam, Harun si mantan Yahudi yang sebelah matanya buta ini menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu nahwu. Dia berislam dengan « Read the rest of this entry »

Mati Ketawa Cara Salafi

23 July 2019 § 1 Comment


 

« Read the rest of this entry »

Nabi Muhammad sebagai Inspirasi Islam Garis K̶e̶r̶a̶s̶ Lucu

10 July 2019 § Leave a comment


Aisyah pernah ditanya apakah Rasulullah juga guyon.

“Ya,” kata Aisyah. « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Akhbar al-Adzkiya’ at Warung Nalar.

%d bloggers like this: